Valentová Miroslava

E-mail:
Telefon:494 668 391
Útvar:Lesnické informační centrum
Linka:131
Budova:Výzkumná stanice Opočno
Funkce:Odborný pracovník

Výkonná redaktorka vědeckého recenzovaného časopisu Zprávy lesnického výzkumu. Zabývá se korekturami a komunikací s autory článků a recenzenty. Redakčně zpracovává a překládá texty k ústavním publikacím a propagačním materiálům.