Matoušková Jana, RNDr. CSc.

E-mail:
Telefon:257 892 222
Útvar:Útvar zkušebních laboratoří
Linka:275
Funkce:Odborný pracovník

Zabývá se prováděním analýz Stanovení celkového obsahu síry, dusíku a uhlíku u vzorků rostlinného materiálu a půdy a Stanovením vybraných prvků v mineralizátech rostlinného materiálu, výluzích půdy a vzorcích vody pomocí ICP-OES. Zodpovídá za technickou stránku provádění analýz vybraných parametrů u vzorků půdy (Stanovení pH v půdní suspenzi,  Stanovení sušiny, Stanovení výměnné acidity), rostlinného materiálu (Stanovení sušiny, příprava mineralizátu rostlinného materiálu), vzorků vody (Stanovení KNK, Stanovení PH a elektircké voditvosti). Je manažerem kvality laboratoře.