Aktuality

Forest Value – účast v akci ERA-NET Cofund

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. je účastníkem evropské akce programu ERA-NET Cofund „Forest Value – Innovating the forest-based bioeconomy”, jehož cílem je podpořit inovace a konkurenceschopnost lesnictví a navazujících oborů v Evropě a přispět k transformaci těchto odvětví směrem k vyššímu využívání vědeckých poznatků, produktivitě a efektivitě využívání přírodních zdrojů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách https://forestvalue.org/. Forest Value navazuje na předchozí akce „WoodWisdom-Net“ (2012 – 2017; http://www.woodwisdom.net) a „SUMFOREST: Tackling the challenges in sustainable and multifunctional forestry through enhanced research coordination for policy decisions“ (2014-2017; https://www.sumforest.org).

Cílem akce je podpořit řešení mezinárodních projektů výzkumu vývoje a inovací v oblasti lesnictví a navazujících odvětví s využitím národních finančních zdrojů. Informace o probíhajících výzvách jsou zveřejněny na https://forestvalue.org/joint-calls/. Za Českou republiku vstupuje do akce jako donor Ministerstvo zemědělství, které tímto způsobem podporuje zapojení rezortních veřejných výzkumných institucí do mezinárodních projektů.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773324