Aktuality

Horské lesy se potýkají s překyselením půdy a nevyváženou výživou

Strnady – 28. 11. 2014 – Nevyvážená výživa lesních porostů, často v součinnosti se suchem a teplotními výkyvy, se může stát hlavním limitujícím faktorem pro růst jehličnatých porostů a vede ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Z imisní zátěže ze 70. a 80. let minulého století se vzpamatovávají především lesy v Krušných a Jizerských horách, které byly postiženy nejvíce. I když se imisní zátěž výrazně snížila, některé negativní dopady přetrvávají.

Za jeden z dominantních faktorů je považována dlouhodobá acidifikace lesních půd. Česká republika v minulosti patřila a stále patří k oblasti s nejvyšší úrovní kyselé depozice v Evropě.