Aktuality

Houby a borůvky letos opět putovaly do laboratoří ke zkoumání

Strnady – 17. prosince. 2015 – Navzdory letošní nepříliš hojné úrodě jedlých hub shromáždili vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. dostatečné množství vzorků k laboratorním analýzám. Detailnímu rozboru se hřibovité houby a borůvky, či jiné lesní plody podrobují pravidelně za účelem zjištění výskytu cizorodých látek (těžkých kovů, aromatických uhlovodíků, polychlorovaných bifenylů, pesticidů) a radioaktivity.