Aktuality

Ing. Vladimír Krečmer, CSc., oslavil významné životní jubileum

Na konci ledna roku 2018 jsme si připomněli významné životní jubileum bioklimatologa a hydrologa, který ve VÚLHM strávil téměř 40 let svého pracovního života. Tento uznávaný odborník oslavil své devadesáté narozeniny!