Aktuality

Invaze jelena siky (Cervus nippon)

Globální ekosystémy jsou ať již přímo či nepřímo stále více ovlivňovány lidskou činností.
Člověk postupně přetváří planetu a tím mění životní podmínky a prostředí pro další organismy
(Vitousek et al. 1997). Hlavním důvodem pro tento posun, který se týkal formování a využití
krajiny, bylo v předchozích staletích zejména zemědělské hospodaření (Ellis and Ramankutty
2008, Jepsen et al. 2015). Nově vzniklým podmínkám se dokázaly s úspěchem přizpůsobit
populace velkých savců (kopytníků), nárůst populací je dokumentován napříč celou Evropou
(Bleier et al. 2012, Hagen et al. 2014, Heurich et al. 2015, Thulin et al. 2015, Baltzinger et al.
2016).

Ilustrační foto: autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_razakramli