Aktuality

Jak budou vypadat evropské lesy po kůrovcové kalamitě?

Mezinárodní konference o budoucnosti evropských lesů, 21.–23. června

Nejen lesy v České republice, ale v celém širším středoevropském regionu čelí již po několik let rozsáhlé kůrovcové kalamitě a vlastníci, lesníci, vědci i státní správa si kladou otázku, jak by měly vypadat lesy, obnovené po kalamitě, které zanecháme dalším generacím.

Této problematice je věnována mezinárodní vědecká konference
FORESTS´ FUTURE – Consequences of Bark Beetle Calamity in Central Europe,
kterou pod záštitou ministra zemědělství Ing. Zdeňka Nekuly
pořádá Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. ve dnech
21. – 23. června 2022
v konferenčním centru Dělnický dům, Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava, 49.3945061N, 15.5843969E

O současném stavu a předpokládaném vývoji kůrovcové kalamity, stejně jako o problematice obnovy poškozených lesů a dopadů na ekonomiku lesnického sektoru a lesnickou politiku budou odborníci a vědci z devíti evropských zemí diskutovat ve čtyřech sekcích.

Po letech pandemie COVID-19, která znemožnila osobní setkávání, je tu konečně příležitost se osobně potkat a podělit se o své zkušenosti, poznatky, názory. Navštívit postižené lesy a přímo na vzniklých holinách diskutovat o jejich obnově a problémy s tím spojenými. Ve spolupráci s Lesy ČR, s. p., je pro účastníky na čtvrtek 24. 6. připravena exkurzní trasa kde shlédnou postup obnovy některých velkoplošných holin.

Kůrovcová kalamita sice v loňském roce zpomalila, ale o to více je palčivý ohromující rozsah a velikost holin, pokračující rozvrat lesních porostů, potřeba zalesnění a výchova porostů, ochrana proti škodám zvěří i ekonomické problémy vlastníků lesů. V neposlední řadě pak extrémní přírodní klimatické podmínky vznikající na holinách, s jejichž fatálním vlivem na sazenice se v takovém rozsahu nesetkalo několik generací lesníků. Stejně tak limitující je neobyčejně vysoká početnost spárkaté zvěře.

Jde pouze o jednu z mnoha nepříznivých epizod, které musí lesní hospodářství čelit, nebo o zásadní bod zlomu v sektoru lesnictví?

Na konferenci a zvláště na exkurzi zveme všechny zájemce o nejčerstvější informace, o možnost vyzpovídat na slovo vzaté odborníky a zjistit, co si myslí o budoucnosti evropských lesů.

Obnova lesů po kůrovcové kalamitě je problém na několik desetiletí.

Pro více informací kontaktujte: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., e-mail: sramek@vulhm.cz, mobil: 602 260 808

Ilustrační foto: kalamitní holiny připravené k obnově; vývraty a polomy způsobené větrem ve zbytcích stojících porostů, Vysočina, archiv VÚLHM