Aktuality

Jak na problémy s nepůvodními, invazními druhy rostlin a živočichů?

Strnady – 16. 2. 2015 – Jak čelit problémům s invazními druhy rostlin, hub, hmyzu nebo obratlovců nastíní odborný seminář, který se uskuteční ve středu 25. 2. 2015 v sídle České lesnické společnosti na Novotného lávce v Praze. Akci pro odbornou veřejnost pořádá Česká lesnická společnost společně s Lesní ochrannou službou Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM) a Komisí ochrany lesa Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd.