Aktuality

Jak předcházet škodám působených spárkatou zvěří?

Strnady, 30. 1. 2015 – Škody na majetku způsobené přemnoženou spárkatou zvěří se každým rokem šplhají do stovek miliónů korun, jak ukazuje přiložený graf. Předcházet jim je možné řadou způsobů, hlavně však dosažením únosných početních stavů jednotlivých druhů této zvěře. V posledních letech jsou nejvíce zaznamenávány škody černou a jelení zvěří, a to jak na lesních, tak na zemědělských půdách.