Aktuality

Jedle obrovská a douglaska patří mezi perspektivní introdukované dřeviny

Strnady – 30. října 2015 – Problematikou introdukovaných (cizokrajných) dřevin v České republice se již řadu let zabývá Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., ve Strnadech. Důvodem k introdukci dřevin v lesním hospodářství je především objemová produkce, poskytování kvalitního dřeva specifických druhových vlastností a produkce cenných sortimentů. Jedním z kritérií uplatnění introdukovaných dřevin v ČR je vyloučení invazivního působení na domácí druhy.