Konference Pěstitelé lesa 2016

VS Opočno pořádá 17. vědeckou konferenci pracovišť zabývajících se pěstováním lesa

Grafické zpracování pozvánky a příprava pro webové stránky: Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.

Na webových stránkách www.vulhm.cz publikováno: 15. srpna 2016

Datum poslední revize stránky: 16. července 2019