Aktuality

Lesní genová banka má nové, moderní zázemí

Strnady – 17. 6. 2015 – Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin, kterou od loňského roku
provozuje Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., se může pochlubit novým zázemím s moderními technologiemi. Cílem genové banky je postupně shromáždit kolekci vzorků především z populací domácích dřevin tak, aby byla podchycena jejich stávající genetická pestrost v rámci ČR.