Aktuality

Lesnická knihovna ukazuje, že věda není žádná nuda

Strnady – 18. září 2015 – Nedílnou součástí Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., je odborná lesnická a myslivecká knihovna, která svůj bohatý knižní fond buduje již od vzniku samostatné instituce. Pro své čtenáře je otevřena na dvou místech – ve Strnadech a v Opočně. Dohromady čítá okolo 50 tisíců svazků naučné literatury z celého světa. Jejích služeb využívají například studenti středních a vysokých škol, lidé z řad odborné lesnické veřejnosti – vlastníci lesa a lesníci, dále vědečtí pracovníci, zaměstnanci státní správy apod. Knihovna se snaží neotřelou formou představit veřejnosti vědu a výzkum z různých úhlů pohledu. Pořádá například veřejná čtení nebo exkurze.