Aktuality

Lesnický výzkum se představí na Zemi živitelce

Strnady – 10. srpna 2015 – O tom, že se s výsledky výzkumu neseznamují pouze čtenáři recenzovaných
časopisů, svědčí řada akcí určených pro odbornou, ale i laickou veřejnost, kterých se Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. pravidelně účastní. Tradicí se například mohou stát veřejné semináře, konané v sídle VÚLHM ve Strnadech. Akce, na nichž budou výsledky výzkumných projektů prezentovány široké veřejnosti, chtějí vědci dělat každoročně. VÚLHM tak pravidelně ukazuje své výsledky na výstavách i seminářích.