Aktuality

Mapování významných domácích populací buku lesního přináší cenné informace

Strnady – 19. prosince 2016 – Mapový seriál významných regionálních populací lesních dřevin pokračuje. Po smrku ztepilém a jedli bělokoré zpracovali odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., genetickou charakterizaci důležitých potomstev buku lesního v České republice. Výsledky projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum, který je zaměřen ještě na smrk ztepilý, borovici lesní, dub zimní a dub letní, lze považovat za jeden z prvních příspěvků k získání znalostí tohoto charakteru.