Aktuality

Mezinárodní setkání a exkurze do lesů Krušných hor

Letos je to již sedmdesát let od zaznamenání prvních vážných škod způsobených znečištěním ovzduší v lesích Krušných hor. K největšímu poškození došlo na hranicích mezi Českou republikou a Saskem mezi lety 1970 a 1980. V posledních 20 letech se vitalita zdejších lesů zlepšuje, ale stále je co
napravovat. Lesy Krušných hor jsou i nadále ohroženy mnoha faktory, včetně změny klimatu,
biotických a abiotických činitelů i nadměrných stavů zvěře.