Aktuality

Mezinárodní spolupráce pomáhá lesnickému výzkumu

Strnady – 30. 6. 2015 – Účast v mezinárodních organizacích, projektech a programech je pro lesnický výzkum nezbytná. Vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. spolupracují s nejrůznějšími subjekty a organizacemi v zahraničí. Prezentují své výsledky na mezinárodních setkáních a konferencích a naopak si odsud odvážejí nové poznatky ze světa vědy a výzkumu v ostatních zemích.