Aktuality

Mikroskopické snímky odhalují stopy imisní kalamity v buňkách letokruhů

Strnady – 5. listopadu 2018 – Získat nové poznatky o tom, jakým způsobem extrémní míra znečištění
v období imisní kalamity v Krušných horách ovlivnila mikroskopickou stavbu dřeva smrku, bylo cílem
společného výzkumu odborníků z České zemědělské univerzity, Fakulty lesnické a dřevařské a
Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.