Aktuality

Místo původu může mít vliv na kvalitu bukového dřeva

Strnady – 11. července 2016 – V lesním hospodářství lze kvalitu těžených stromů ovlivnit kromě
pěstební techniky především volbou vhodného reprodukčního materiálu pro obnovu lesa či
zalesňování, tj. volbou vhodné provenience. Experimentální zjišťování adaptability i produkčních
vlastností proveniencí různého původu v odlišných stanovištních podmínkách je úkolem
provenienčního výzkumu, který řeší Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.