Aktuality

Modely pro výpočet biomasy smrku mohou posloužit i lesním hospodářům

Strnady – 25. září 2017 – Všestranné uplatnění nejen v lesnické praxi najde nová metodika pro určování množství nadzemní biomasy smrku ztepilého. Modely výpočtů budou přímo využity v rámci Národní inventarizace lesů ČR (NIL) při kalkulaci množství biomasy a při stanovení množství uhlíku vázaného v biomase lesních porostů pro účely tzv. emisních inventur.