Aktuality

Na bývalých nelesních plochách se daří smíšeným porostům

Strnady – 18. prosince 2018 – Jak prospívají lesy vysázené na plochách v minulosti určených k jiným
účelům, zpravidla zemědělským, je předmětem dlouhodobého výzkumu expertů na pěstování lesa
Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., výzkumné stanice Opočno. Souhrnné
aktivity v problematice nelesních půd se týkají nejenom nových zalesnění na zemědělských pozemcích,
ale i výzkumu v již existujících porostech na takových lokalitách.