Aktuality

Na náš lesnický výzkum se přijeli podívat kolegové z Birminghamu

Dne 15. 3. 2022 náš výzkumný ústav navštívili dva vědečtí pracovníci (Dr. Angeliki Kourmouli, Dr. Robert Grzesik) z výzkumného pracoviště BIFOR (Birmingham Institute of Forest Research, Velká Británie).

Při příležitosti této události byl pro návštěvníky z Birminghamu zorganizován improvizovaný pracovní seminář, na kterém zástupci jednotlivých útvarů VÚLHM představili náplň a zaměření jejich činnosti.

Dr. A. Kourmouli na semináři podala informaci o výzkumném pracovišti BIFOR, ve které se orientovala na výsledky aktuálního výzkumného projektu, do jehož řešení byli ona i Dr. R. Grzesik zapojeni (sledování zastoupení oxidu uhličitého v lesních porostech v různých stanovištních podmínkách).

Součástí semináře byla i prohlídka laboratoří biotechnologií a analýz DNA v útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin.

Odpoledne navštívili Katedru genetiky a fyziologie lesních dřevin, FLD, ČZU Praha (doc. Ivana Tomášková et al.)

Ve středu dopoledne si výzkumníci z Birminghamu prohlédli výzkumnou stanici v Opočně. exkurze Křivina (experiment s různou intenzitou porostní výchovy ve smrkových tyčkovinách). Odpoledne navštívili LDF, MENDELU v Brně (doc. Radek Pokorný et al.)

Ve čtvrtek ráno se setkali s děkanem LDF MENDELU v Brně prof. Liborem Jankovským, dopoledne navštívili EMS Brno – Ing. Jiří Kučera (výroba instrumentů pro sledování lesních ekosystémů), po obědě: CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny klimatu AV ČR (Dr Eva Dařenová), odpoledne: Bílý Kříž (fumigační semi-FACE experiment modifikující koncentraci CO2 v atmosféře).

Informace o BIFoR FACE (největším FACE experimentu na severní polokouli) najdete zde.