Aktuality

Náš kolega Pavel Bednář z Opočna přednášel v Japonsku

Představitelé Shizuoka University – Laboratory of Silviculture, pozvali na svoji akademickou půdu Pavla Bednáře, pracovníka Výzkumné stanice Opočno, VÚLHM, v. v. i., a to v režimu zvaného zahraničního přednášejícího.

Cílem pozvání byl nejen rozvoj mezinárodní spolupráce, ale především přednáškový blok v rámci mezinárodního hlavního cvičení a semináře z pěstování lesa a ekologie lesa pro domácí a zahraniční studenty, i akademické pracovníky.

Tento seminář se uskutečnil v termínu 24. 10. – 1. 11. 2023 a účastnili se jej kromě domácího osazenstva z celkem pěti japonských univerzit (Shizuoka University, Niigata Univeristy, University of Yamanashi, Mie University, University of Tsukuba) také studenti a vědečtí pracovníci z Thajska, Indonésie, Malajsie, Vietnamu, Šalamounových ostrovů a právě i České republiky.

Akce se nekonala pouze na půdě kampusu samotné fakulty, ale i na mnohých místech největšího japonského ostrova Honšú, především pak na univerzitním polesí Tenryu Forest, na výzkumné stanici Kawanehoncho a dále v lokalitách Hamakita, Higashifujidaira, Kawanehoncho a Fujiyoshida, kde japonští kolegové realizují své četné výzkumy.

Velmi bohatá pestrost přírodních podmínek Japonska otevírá nejen mnohé výzkumné otázky, ale byla také předpokladem tematické různorodosti a komplexnosti celého semináře.

Zvláště v rámci zdejších klimatických zón, a to tzv. chladné temperátní zóny a tzv. sub-alpínská zóny (navíc vždy ve dvou svých variantách coby „typ Japonského moře“ a „typ Tichého oceánu“) se naskýtá až překvapivý překryv s otázkami středoevropského lesnictví, a to dokonce na identických taxonech dřevin (rody Fagus sp., Abies sp., Larix sp., Picea sp., Acer sp., Tilia sp., Betula sp. aj.).

K tomu se připojuje i sílící zájem o problematiku nepasečných, přírodě blízkých způsobů pěstování lesa. To je motivací japonských kolegů k prohlubování spolupráce s evropskými lesníky a lesnickými výzkumníky. V důsledku toho japonští kolegové rozvíjejí spolupráci nejen s ČR, ale také velmi intenzivně i např. s kolegy ze Slovinska apod.