Aktuality

Negativní vliv posypových solí pociťují lesy i během léta

Strnady – 14. 8. 2017 – Nárůst automobilové dopravy je nejen zdrojem hluku, prachu, emisí
dusíkatých látek nebo častějšího výskytu kolon a nehod, ale lesům rozhodně neprospívají ani
chloridy, které se na silnice dostávají během zimy z posypových materiálů. Ty mohou vážně
poškodit lesní porosty v okolí a patrné je to během jara i v letních měsících.