Aktuality

Nejen studium kůrovců, ale i motýlů a lesních mravenců patří k práci Lesní ochranné služby

Strnady – 27. prosince 2018 – Výzkum kůrovcovitých a hledání obranných prostředků proti nim zdaleka
není jedinou náplní činnosti útvaru Lesní ochranné služby (LOS) při VÚLHM. Odborníci na entomologii a
lesnickou fytopatologii hledají příčiny poškození lesních dřevin a radí lesním hospodářům a vlastníkům
lesa, jak škodám předcházet. Rozsáhlá jsou také jejich šetření zaměřená například na studium a určování
nových druhů brouků nebo motýlů.