Aktuality

Nestandardní pěstební postupy rozšíří šetrné způsoby péče o lesy v chráněných územích

Strnady – 1. června 2015 – V lesních ekosystémech v chráněných oblastech je možno využít „tradiční“ způsoby hospodaření našich předků, a tím zachovat nebo zvýšit jejich druhovou rozmanitost (biodiverzitu).