Aktuality

Nové možnosti, jak dobře pěstovat douglasku v našich lesích

Strnady – 17. března 2015 – Vlastníci lesa, kteří chtějí pěstovat douglasku tisolistou, mohou čerpat inspiraci a nové informace o pěstebních postupech z metodických materiálů Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM).