Dlouhodobé sledování – hodnocení dat

Kontinuální sledování odezvy lesních ekosystémů na změny hydrologických podmínek – vybrané výsledky

Hydrologický rok 2016

Na povodích Červík (CE) a Malá Ráztoka (MR) v Moravskoslezských Beskydech a povodí Pekelského potoka – Želivka (ZE) na Českomoravské vrchovině pokračovalo dlouhodobé sledování hydrologického režimu i v hydrologickém roce 2016. Tím byla rozšířena řada měření prvků vodní bilance v malých experimentálních povodích v Moravskoslezských Beskydech již na 63 let (od hydrologického roku 1954), na Želivce (od hydrologického roku 1976) pak na 41 let.

Zatímco na povodi v Moravskoslezských Beskydech úroveň srážek v hydrologickém roce zhruba odpovídala dlouhodobému normálu a odtoky z povodí tak regenerovaly po suchém roce 2015 do obvyklých hodnot, na povodi Pekelského potoka byly srážky o 11 % nižší oproti dlouhodobému normálu. Odtoky tak dosáhly pouhých 70,5 mm oproti normálu 109,3 mm. S výjimkou prosince 2015 a října 2015 byly odtoky na Pekelském potoce ve všech měsících podprůměrné.

Hydrologický rok 2015