Reprodukční zdroje – VS Kunovice – Akreditovaná laboratoř

Služby akreditované zkušební laboratoře Semenářská kontrola

  • Zajišťování zkoušek kvality semenného materiálu lesních dřevin ve zkušební laboratoři akreditované ČIA (č. 1175) podle požadavků zákona 149/2003 Sb. a vyhlášky 29/2004 Sb., pro dodavatele semenného materiálu, vlastníky lesa, nájemce, popř. podnájemce lesa (tzv. „držitelé lesa“) vč. státních organizací lesního hospodářství, ale také pro orgány státní správy lesů a jejich partnery ze zemí EU.
  • Zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin