Aktuality

Obnovení činnosti LOS

V souvislosti s aktivací Lesní ochranné služby oznamujeme všem majitelům a uživatelům lesa, že její činnost bude zabezpečována v obdobném odborném rozsahu, jako tomu bylo v minulosti.

Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady, byla v současné podobě zřízena jako organizační složka útvaru Ochrany lesa (dnes útvar Lesní ochranné služby) na základě pověření MZe ČR v roce 1995. Navázala na činnost předchozího oddělení, jež se zabývalo kontrolou, evidencí a prognózou výskytu lesních škodlivých činitelů. Regionálně je rozdělena do dvou pracovišť: Strnady a Frýdek-Místek.