Aktuality

Ohlédnutí za výstavou Země živitelka 2015

Strnady – 7. září 2015 – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se letos opět
zúčastnil mezinárodní výstavy Země živitelka, která se na přelomu srpna a září konala v Českých
Budějovicích. Jako tradičně VÚLHM sdílel stánek s dalšími šesti výzkumnými ústavy ministerstva
zemědělství: Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v. v. i., VÚ rostlinné výroby, v. v. i., VÚ
potravinářským, v. v. i., VÚ živočišné výroby, v. v. i., VÚ veterinárního lékařství, v. v. i. a VÚ meliorací a ochrany půdy, v. v. i.