Aktuality

Ohlédnutí za Zemí živitelkou 2016

Strnady – 5. září 2016 – Mezinárodní výstava Země živitelka, která se konala v závěru srpna, letos opět přilákala do Českých Budějovic desetitisíce návštěvníků. Tradičním vystavovatelem byl také náš výzkumný ústav. Jako vždy stánek sdílel s dalšími výzkumnými ústavy ministerstva zemědělství: Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v. v. i., VÚ rostlinné výroby, v. v. i., VÚ živočišné výroby, v. v. i., VÚ veterinárního lékařství, v. v. i. a VÚ meliorací a ochrany půdy, v. v. i.