Aktuality

Pěstební zásahy pomáhají smrkům odolat sněhu a větru

Strnady – 19. listopadu 2015 – Výzkum dlouhodobého efektu výchovy smrkových porostů v různém věku
prokázal, že pěstební opatření mají příznivý vliv na odolnost stromů vůči sněhu (zejména v mladých
porostech) a větru (v porostech od středního věku). Šetření uskutečnili vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) – Výzkumné stanice Opočno (Útvar pěstování lesa).