Aktuality

Představili jsme se na oslavách 950 let města Opočna

Město Opočno si letos připomíná 950 let od první zmínky o městě, kterou nalezneme v Kosmově kronice. Hlavního programu oslav v sobotu 9. června 2018 se na Trčkově náměstí zúčastnila také naše Výzkumná stanice Opočno. Návštěvníci akce si mohli prohlédnout publikace vydané autory působícími na stanici či vyzkoušet některé měřicí přístroje používané v terénu. Na zvídavé otázky týkající se lesa odpovídali přítomní vědečtí pracovníci, děti si otestovaly své znalosti na připraveném kvízu. Největší zájem měli příchozí o ukázky lesních dřevin a lýkožrouta smrkového