Přehled významnějších publikací doc. Ing. Mariana Slodičáka, CSc.

Vědecká periodika s IF:

 • SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J. – DUŠEK, D.: Canopy reduction as a possible measure for adaptation of young Scots pine stand to insufficient precipitation in Central Europe. Forest Ecology and Management, 262, 2011, s. 1913 – 1918.
 • KACALEK, D. – DUSEK, D. – NOVAK, J. – SLODICAK, M. – BARTOS, J. – CERNOHOUS, V. – BALCAR, V.: Former agriculture impacts on properties of Norway spruce forest floor and soil. Forest Systems, 20, 2011, č. 3, s. 437 – 443.
 • NOVÁK, J. – SLODIČÁK, M. – DUŠEK, D. – KACÁLEK, D.: Long-term effect of thinning on production and forest-floor characteristics in Scots pine stands in the Polabí lowland (Czech Republic). Forestry Ideas, 17, 2011, č. 1, s. 27 – 33.
 • NOVAK, J. – SLODICAK, M. – DUSEK, D.: Thinning effects on forest productivity and site characteristics in stands of Pinus sylvestris in the Czech Republic. Forest Systems, 20, 2011, č. 3, s. 464 – 474.
 • SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J. – ŠRÁMEK, V.: Forest decline in the Slezske Beskydy Mts. Forestry Ideas, 16, 2010, 1 (39), s. 58 – 64.
 • ŠRÁMEK, V. – SLODIČÁK, M. – LOMSKÝ, B. – BALCAR, V. – KULHAVÝ, J. – HADAŠ, P. – PULKRÁB, K. – ŠIŠÁK, L. – PĚNIČKA, L. – SLOUP, M.: The Ore Mountains: will successive recovery of forests from lethal disease be successful? Mountain Research and Development, 28, 2008, č. 3/4, s. 216 – 221.
 • SLODICAK, M. – NOVAK, J.: Silvicultural measures to increase the mechanical stability of pure secondary Norway spruce stands before conversion. Forest Ecology and Management, 224, 2006, č. 3, s. 252 – 257.
 • SLODICAK, M. – NOVAK, J. – SKOVSGAARD, J. P.: Wood production, litter fall and humus accumulation in a Czech thinning experiment in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). Forest Ecology and Management, 2005, č. 209, s. 157 – 166.
 • SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J.: Effect of thinning of air-polluted Norway spruce stands in the Czech Republic. Ekológia (Bratislava), 22, 2003, Suppl. 1/2003, s. 340 – 353.
 • NOVÁK, J. – SLODIČÁK, M.: Long-term experiments with thinning of forest stands. Ekológia (Bratislava), 22, 2003, Suppl. 1/2003, s. 259 – 264.

Monografie:

 • SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J. – MAUER, O. – PODRÁZSKÝ, V. a kol.: Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. [Silvicultural approaches for introduction of Douglas-fir into the forest mixed stands in conditions of the Czech Republic]. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2014. 272 s. – ISBN 978-80-7458-65-9
 • M. SLODIČÁK A KOL.: Lesnické hospodaření v Jizerských horách. [Forestry management in the Jizerské hory Mts.]. Zprac. 2. vyd. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2009. 232 s. – ISBN 978-80-87154-86-1

Další významné vědecké recenzované práce:

2014:

 • NOVÁK, J. – DUŠEK, D. – SLODIČÁK, M.: Quantity and quality of litterfall in young oak stands. Journal of Forest Science, 60, 2014, č. 6, s. 219–225.

2013:

 • NOVÁK, J. – SLODIČÁK, M. – DUŠEK, D. – KACÁLEK, D.: Norway spruce litterfall and forest floor in the IUFRO thinning experiment CZ 13 – Vítkov. Journal of Forest Science, 59, 2013, č. 3, s. 107–116.
 • NOVÁK, J. – DUŠEK, D. – SLODIČÁK, M.: Výchova porostů borovice lesní a poškození sněhem. [Thinning of Scots pine stands and snow damage]. Zprávy lesnického výzkumu, 58, 2013, č. 2, s. 147–157.

2012:

 • DUŠEK, D. – NOVÁK, J. – SLODIČÁK, M.: Výchova borových porostů ve středním věku – experiment Kersko. [Thinning of modele-aged Scots pine stands – Kersko experiment]. Zprávy lesnického výzkumu, 57, 2012, č. 4, s. 297 – 303.

2011:

 • DUŠEK, D. – NOVÁK, J. – SLODIČÁK, M.: Experimenty s výchovou borovice lesní na jižní Moravě – Strážnice I a Strážnice III. [Scots pine thinning experiment in Southern Moravia – Straznice I and Straznice III]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 4, s. 283 – 290.
 • DUŠEK, D. – SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J.: Vliv pozitivního a negativního výběru uplatněného při prvních výchovných zásazích na růst a vývoj dubové mlaziny. [Effect of positive and negative selection at the first thinning on growth and development of young oak stands]. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2011, č. 2, s. 125 – 129.
 • NOVÁK, J. – SLODIČÁK, M. – DUŠEK, D.: Aboveground biomass of substitute tree species stand with respect to thinning – European larch (Larix decidua Mill.). Journal of Forest Science, 57, 2011, č. 1, s. 8 – 15.
 • NOVÁK, J. – SLODIČÁK, M. – DUŠEK, D.: Litter-fall and humus accumulation in thinning experiment Kristianov in the Jizerske Hory Mts. Folia Forestalia Polonica, series A, 52, 2010, č. 2, s. 108-113.

2010:

 • DUŠEK, D. – SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J.: Experiment s porostní výchovou borovice lesní – Strážnice II (1962). [Scots pine thinning experiment – Strážnice II (1962)]. Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2010, č. 2, s. 78 – 84.
 • DUŠEK, D. – SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J.: Výchova smrkových porostů a tvorba horizontů nadložního humusu – Experiment Vrchmezí v Orlických horách. [Thinning of Norway spruce stands and formation of forest-floor horizons in experiment Vrchmezi (Eastern Bohemia)]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, č. 4, s. 293 – 299.
 • NOVÁK, J. – SLODIČÁK, M. – DUŠEK, D. – KACÁLEK, D.: Long-term effect of thinning from above on forest-floor in Scots pine stands in Southern Moravia (Czech Republic). [Langfristiger Einfluss der Hochdurchforstungen auf die obere Humusschicht in Waldkieferbeständen in Südmähren (Tschechische Republik)]. Austrian Journal of Forest Science, 127, 2010, Heft 2, s. 97 – 110.
 • NOVÁK, J. – SLODIČÁK, M. – KACÁLEK, D. – DUŠEK, D.: The effect of different stand density on diameter growth response in Scots pine stands in relation to climate situations. Journal of Forest Science, 56, 2010, č. 10, s. 461 – 473.

2009:

 • DUŠEK, D. – SLODIČÁK, M.: Struktura a statická stabilita porostů pod různým režimem výchovy na bývalé zemědělské půdě. [Structure and static stability of stands under different regimes of thinning on former agricultural land]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, č. 1, s. 12 – 16.
 • DUŠEK, D. – SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J.: Výchova smrkových porostů a tvorba horizontů nadložního humusu – experiment Vrchmezí v Orlických horách. [Thinning of Norway spruce stands and formation of forest-floor horizons in experiment Vrchmezi (Eastern Bohemia)]. Zprávy lesnického výzkumu, 54, 2009, č. 4, s. 293 – 299.
 • NOVÁK, J. – SLODIČÁK, M.: Thinning experiment in the spruce and beech mixed stands on the locality naturally dominated by beech – growth, liter-fall and humus. Journal of Forest Science, 55, 2009, č. 5, s. 224 – 233.

2008:

 • NOVÁK, J. – SLODIČÁK, M.: Quantity and quality of litter-fall in young European beech (Fagus silvatica L.) stands in localities naturally dominated by broadleaves. Austrian Journal of Forest Science, 125, 2008, Heft 1, s. 67 – 78.
 • SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J.: Nutrients in the aboveground biomass of substitute tree species stand with respect to thinning – blue spruce (Picea pungens Engelm.). Journal of Forest Science, 54, 2008, č. 3, s. 85 – 91.
 • SLODIČÁK, M. et al.: Lesnické hospodaření v Krušných horách. [Forestry management in the Krušné hory Mts.]. Hradec Králové, Lesy České republiky; Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2008. 480 s. – ISBN 978-80-86945-04-0 (LČR Hradec Králové); 978-80-86461-91-5 (VÚLHM Strnady).

2007:

 • SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J.: Růst, struktura a statická stabilita smrkových porostů s různým režimem výchovy. [Growth, structure and static stability of Norway spruce stands with different thinning regimes]. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2007. 128 s. Folia Forestalia Bohemica 3. – ISBN 978-80-86386-91-1.
 • SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J.: Dlouhodobé experimenty s porostní výchovou smrku ztepilého – zhodnocení poznatků ze 4. série založené v letech 1964 – 1969. [Long-term Norway spruce thinning experiments – Evaluation of results of the 4th series founded in 1964 – 1969]. Zprávy lesnického výzkumu, 52, 2007, č. 3, s. 205 – 213.

2006:

 • NOVÁK, J. – SLODIČÁK, M.: Development of young substitute larch (Larix decidua Mill.) stands after first thinning. Journal of Forest Science, 52, 2006, č. 4, s. 147 – 157.

2005:

 • SLODIČÁK, M. et al.: Lesnické hospodaření v Jizerských horách. [Forestry management in the Jizerské hory Mts.]. Hradec Králové: Lesy České republiky; Jíloviště-Strnady: VÚLHM 2005. 232 s. – ISBN 80-86945-00-6 (LČR); ISBN 80-86461-51-3 (VÚLHM).
 • SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J.: Zhodnocení poznatků z 1. série založené v roce 1958. [Long-term Norway spruce thinning experiments – evaluation of results of the 1st series founded in 1958]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 13 – 17.

2004:

 • SLODIČÁK, M. – NOVÁK, J.: Norway spruce thinning experiment Polom (Eastern Bohemia) after 22 years of observation. Journal of Forest Science, 50, 2004, č. 1, s. 1 – 10.
 • NOVÁK, J., SLODIČÁK, M.: Structure and accumulation of litter-fall under Norway spruce stands in connection with thinnings. Journal of Forest Science, 50, 2004, č. 3, s. 101 – 108.

Připravila: Mgr. Jitka Součková, Výzkumná stanice Opočno

Poslední revize, změna či aktualizace: 24. června 2019