Aktuality

Při zvyšování podílu buku v lesích pomůže umělá obnova

Strnady – 30. 10. 2014 – Zhruba o třetinu by se mělo podle Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR do budoucna zvýšit zastoupení buku lesního na území České republiky. Kromě reprodukce zajišťované přirozenou obnovou je nutno i nadále počítat se získáváním potřebného množství reprodukčního materiálu (osiva a sazenic) pro účely umělé obnovy.