Aktuality

Přijďte na Noc vědců, 27. září, od 17:00 do 22:00 hod., Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné

Chcete se dozvědět, co okusovalo lesy za Rakouska-Uherska a co dnes? Nevíte, jak porozumět proměnám lesa a krajiny v závislosti na našem poznání? Přijďte 27. září do Národního zemědělského muzea v Praze na Noc vědců, která se koná od 17:00 do 22:00 hodin.

I letos návštěvníky čekají experimenty, workshopy, přednášky, soutěže, ochutnávky a mnoho dalšího. Přijďte blíže poznat vědce, jejich práci a přínos pro naši společnost. Letos na téma Šetrně k planetě.

V prvním patře najdete stánek Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. V interaktivní hře si můžete vyzkoušet, jak kvůli změnám klimatu, světovému obchodu a cestování migrují organismy, překonávají obrovské vzdálenosti a osidlují nová území. Některé se stávají hrozbou, jiné zdomácní.

Zároveň vás zveme na zajímavou přednášku doc. Ing. Petra Zahradníka, který posluchače seznámí v Objevovně muzea s kalamitami lesních škůdců v průběhu posledních dvou století. Přednáška začne v 19 hodin.

Návštěvník se také může projít po cestě výstavou Lesníkův rok s vypravěčem-lesníkem na téma lýkožrout smrkový – biologie a metody boje. Pozná tak práci lesníků a dozví se, jak obnovit a chránit naše hospodářské lesy.

Kromě VÚLHM se představí další vědecké a výzkumné instituce. Například Výzkumný ústav zemědělské techniky, u jehož stánku si návštěvníci mohou vyzkoušet, jak lze pomocí termokamery vyhledávat v trávě ukrytá zvířata. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy předvede, jak se pomocí termografického měření ukáže kvalita vody. Výzkumný ústav živočišné výroby má připravenu interaktivní ukázku, jak stromy pomáhají zlepšovat životní podmínky zvířat a jak působí na své okolí i na procesy související s klimatickou změnou. Výzkumný ústav rostlinné výroby předvede termokamerovou, hyperspektrální a lidarovou techniku, včetně dronů používaných v zemědělství a výzkumu.

Posláním Noci vědců je popularizace vědy a techniky. Na stovkách míst v Evropě se na jeden den na přelomu září a října ve večerních hodinách zpřístupní vědecká a výzkumná pracoviště včetně univerzit a zábavnou formou je dána široké veřejnosti možnost poznávat vědu, a to doslova všemi smysly.

Více informací najdete na stránkách Národního zemědělského muzea zde.