Aktuality

Přirozená a umělá obnova lesa by měla být vyvážená

Strnady – 23. června 2015 – Zvýšení biologické a ekonomické efektivnosti obnovy lesa a současně i
zvýšení stability lesních porostů vůči klimatickým extrémům a kalamitám, to je konečný cíl pětiletého projektu, na kterém pracují vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Útvaru pěstování lesa (VS Opočno).