Aktuality

Přirozená obnova jedle v chřadnoucím smrku

Strnady – 17. 2. 2016 – Jaké jsou možnosti přirozené obnovy jedle bělokoré pod smrkovými porosty
obklopujícími jedlové skupiny v oblasti postižené chřadnutím smrku? Na tuto otázku se snaží odpovědět výzkum, který na severní Moravě na dvou experimentálních plochách uskutečnili odborníci na pěstování lesa z Mendelovy univerzity v Brně, lesnické a dřevařské fakulty a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. – Výzkumné stanice Opočno (Útvar pěstování lesa).