Projekty

Název projektu:01 Ekologická stabilita lesních porostů a dynamika změn prostředí
Číslo:DZ- 01
Rok:2009 - 2013
Poskytovatel:VÝZKUMNÝ ZÁMĚR MZe
Koordinátor: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
Řešitel: doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.

Popis projektu

DZ 01 sleduje a hodnotí změny imisních a klimatických podmínek, meteorologických stresových situací a jejich dopady na lesní porosty, a to z pohledu současného i historického zatížení kyselými depozicemi a ozonem, z pohledu změn a vývoje klimatických podmínek a výskytu extrémních povětrnostních situací, z pohledu ovlivnění růstu a zdravotního stavu lesních dřevin a z pohledu změn stanovištních charakteristik a parametrů biodiverzity.