Projekty

Název projektu:02 Význam hmyzu a hub v lesních ekosystémech v měnících se podmínkách prostředí
Číslo:DZ- 02
Rok:2009 - 2013
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. Miloš Knížek, Ph.D.
Řešitel: Ing. Miloš Knížek, Ph.D.

Popis projektu