Projekty

Název projektu:03 Šlechtění, záchrana a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin v měnících se podmínkách prostředí
Číslo:DZ- 03
Rok:2009 - 2013
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.
Řešitel: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D.

Popis projektu