Projekty

Název projektu:04 Zakládání lesních porostů a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí
Číslo:DZ- 04
Rok:2009 - 2013
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.
Řešitel: doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.

Popis projektu