Projekty

Název projektu:05 Podpora funkcí lesa pěstebními opatřeními při výchově a obnově lesních porostů
Číslo:DZ- 05
Rok:2009 - 2013
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.
Řešitel: Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.

Popis projektu