Projekty

Název projektu:Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního v České republice
Číslo:QJ1530032
Rok:2015 - 2018
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Vladimír Černohous, Ph.D.
Řešitel: Ing. Vladimír Černohous, Ph.D., Ing. František Šach, CSc., prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Řešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Spoluřešitel cizí:Mendelova univerzita v Brně

Popis projektu

Projekt se zabýval trvale udržitelným poskytováním funkcí lesa a zejména služeb polyfunkčního lesního hospodářství (LH) veřejnosti ze společenských sociálně-ekonomických, environmentálních, lesnicko-politických a právních hledisek.

V rámci rozsáhlého projektu se pracovníci Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti podílejí převážně na řešení dílčího cíle C001 „Oceňování společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesa a jeho aplikace v ČR“ a cíle C005 „Efektivnost technologií v polyfunkčním LH s ohledem na náklady technologií a jejich dopad na kvalitu životního prostředí, funkcí lesa a služeb LH.“ Podílí se na analyzování stávajících přístupů k oceňování společenské sociálněekonomické významnosti funkcí lesa v ČR s ohledem na vývoj v zahraničí, zejména v zemích EU, a se zřetelem k socio-ekonomickému a kulturně-historickému prostředí ČR. Na základě výsledků analýzy bude vytvořena inovovaná metodika oceňování, hodnotově aktualizována pro platné období řešení projektu a adaptovaná pro aplikace do OPRL a ekonomických nástrojů ochrany lesa a újmy na lesích.