Projekty

Název projektu:Aplikace šlechtitelských metod pro zachování a reprodukci genových zdrojů jedle bělokoré (Abies alba Mill.) a jiných druhů rodu Abies adaptovaných na podmínky ČR
Číslo:NAZV QF 4024
Rok:2004 - 2007
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. Petr Novotný, Ing. Jiří Šindelář, CSc., Ing. František Beran, Ing. Vladimír Janeček, prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc.
Řešitel cizí:Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

Popis projektu

Hlavním cílem výzkumného projektu bylo realizovat další šlechtitelská opatření zaměřená zejména na záchranu a reprodukci genových zdrojů jedle bělokoré a přispět tak k vytvoření předpokladů pro udržení a zvýšení zastoupení jedle v lesních porostech ČR a pro zlepšení jejího zdravotního stavu a vitality. S přihlédnutím k tomu, že řešení úkolů řešeného projektu zajišťovaly dvě kooperující pracoviště, a to VÚLHM, v. v. i., na straně jedné a FLD ČZU na straně druhé, byly i aktivity projektu rozděleny do dvou hlavních oblastí. Aktivity VÚLHM, v. v. i., byly zaměřeny zejména na další hodnocení zdravotního stavu a produkce vybraných provenienčních ploch série 1973–1976 založených v optimálních i limitních ekologických podmínkách, včetně perspektiv cizokrajných druhů jedle v lesním hospodářství ČR na základě hodnocení experimentálních výsadeb sérií 1973–1976 a 1980–1986. Zapojení FLD ČZU v řešení výzkumného projektu spočívalo v získání nových poznatků o prášení a fruktifikaci hybridního klonového materiálu v hybridních sadech jedle.