Projekty

Název projektu:Aplikace výsledků ověřování geneticky podmíněné variability buku lesního (Fagus sylvatica L.) pro záchranu a reprodukci genových zdrojů a pro zvýšení zastoupení této dřeviny v lesních porostech České republiky
Číslo:NAZV QF 4025
Rok:2004 - 2007
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Josef Frýdl, CSc.
Řešitel: Ing. Josef Frýdl, CSc., Ing. Antonín Cvrček, Ing. Petr Novotný, Ing. Jiří Šindelář, CSc.

Popis projektu

Hlavním cílem výzkumného projektu bylo realizovat další šlechtitelská opatření zaměřená zejména na záchranu a reprodukci genových zdrojů buku lesního a přispět tak k vytvoření předpokladů pro udržení a zvýšení zastoupení této dřeviny v lesních porostech ČR. Metodické hodnocení vybraných provenienčních ploch s bukem lesním přispělo k získání dalších poznatků o geneticky podmíněné variabilitě kvantitativních a kvalitativních charakteristik ověřovaných dílčích populací této hospodářsky nejvýznamnější listnaté dřeviny, zejména o jejich vitalitě a produkčním potenciálu.