Projekty

Název projektu:Biotické aspekty odumírání borovice lesní v oblastech postižených suchem
Číslo:QK1920406
Rok:2019 - 2021
Poskytovatel:NAZV
Koordinátor: Ing. Miloš Knížek, Ph.D.
Řešitel: Ing. Miloš Knížek, Ph.D., Ing. Jan Liška, Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., RNDr. Adam Vele, Ph.D., Ing. František Lorenc, Ph.D., doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

Popis projektu

Cílem projektu je blíže popsat příčiny a průběh vzniku kalamitního odumírání borových porostů, jeho prostorovou a časovou distribuci, spektrum aktivizovaných škodlivých organizmů a možnosti ochranných a obranných opatření proti nim.

Výstup projektu: Dlouhodobé trendy výskytu biotických škodlivých činitelů vázaných na borovici, soubor map