Projekty

Název projektu:Činnost VÚLHM v rámci radiačního monitorovacího systému
Číslo:05-8432
Rok:2019 - 2020
Poskytovatel:Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Koordinátor: Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D.

Popis projektu

Předmětem smlouvy je sběr vzorků jedlých hub a lesních plodů pro radioanalýzy. Vzorky z jednotlivých lesních oblastí jsou po sběru usušeny a připraveny k provedení laboratorních analýz aktivity cesia 137. Vlastní stanovení provádí laboratoř Státního veterinárního ústavu Praha, kam jsou vzorky dle smlouvy předávány. Výsledky rozborů jsou zpracovávány v rámci radiačního monitorovacího systému spolu s dalšími komoditami ve Státním ústavu pro jadernou bezpečnost. Současně má projekt návaznost na program Monitoring lesních ekosystémů ve vazbě na potravní řetězec.